لوگوی انتشارات جان جهان، ناشر کتابهای بی بی رعنا

انتشارات جان جهان

ناشر کتاب های بی بی رعنا

انتشارات جان جهان در سال 1380 با شعار « Can You Buy Valium Over The Counter Usa لذت از آموختن حق کودکان است» فعالیت خود را آغاز نمود. هرچند فعالیت اصلی او از 2 سال قبل با شروع نگارش و تدوین قصه‌های بی‌بی رعنا شروع‌شده بود. عمده فعالیت این انتشارات بر روی پروژه‌ی بی‌بی رعنا استوار است. بی‌بی رعنا یک برند ایرانی است که در آن محصولات فرهنگی از قبیل کتاب، داستان، پویانمایی و … تولید و ارائه می‌شود. تابه‌حال نزدیک به 100 قصه هدفمند در این بستر تدوین‌شده است. محصولات این برند که برای کودکان 3 تا 10 سال تهیه می‌شود، چند هدف را دنبال می‌کند. 1- آموزش درست زبان فارسی http://ablemagazine.co.uk/influential-disability-champion-honoured-by-the-university-of-hertfordshire/?dm_t=0,0,0,0,0 2- آموزش مفاهیم و مهارت‌های زندگی 3- ایجاد شوق خواندن با ارائه‌ی قصه‌هایی جذاب و متناسب با درک کودکان و در نهایت چشاندن لذت خواندن به کودکان. http://towncitycards.com/wp-cron.php?doing_wp_cron=1576768714.2322590351104736328125 4- ترویج وظایف انسانی مانند حفظ محیط‌زیست 5- آموزش مفاهیم کلی مانند، ارزش‌افزوده، تعاون، زکات و … با زبان کودک. Buy Apaurin Diazepam 6- یادآوری فرهنگ روستایی – ایرانی. 7- و … Us Valium Online این انتشارات از سال 1395 در پی مشکلات اقتصادی جامعه چندین قصه خود را به‌صورت رایگان در اختیار معلمین قرار داده است تا با کمک آن‌ها و استفاده از تخته هوشمند بتوانند از آن‌ها در امر تدریس خود استفاده کنند. همراه با این قصه‌ها اقلامی از قبیل فلش کارت‌های زیبا و کاربرگ های متعدد نیز ارائه شده است. http://uksdc.org/wp-content/uploads/photos/2014/2014_final/for web/uksdc2014_final_web_178.jpg همچنین از سال 1397 این انتشارات اقدام به تولید بازی‌های رایانه‌ای نموده است که آن‌ها نیز در راستای اهداف فوق طراحی و تولیدشده‌اند. Buy Diazepam 20 Mg از دیگر برنامه‌های این انتشارات تولید فیلم‌های آموزشی و پویانمایی است .

Valium Online Sverige